پاشو گلم دلت میاد اینجور منو رها کنی


پاشو گلم دلت میاد اینجور منو رها کنی

دلم میخواد بازم یه بار منو عمو صدا کنی

بلند شو آرزوی من جلو چشام قدم بزن

الهی که برای تو هم من بمیرم هم حسن

تو هم مثل بابات حسن خونابه داری تو دهن

فدات بشم آروم بگیر اینقدر نفس نفس نزن

... ای وای عمو ، وای وای وای وای ...

با رفتنت دنیای من بازم خراب میشه سرم

نمیدونم با این تنت چجوری برگردم حرم

عمو چرا ساکت شدی حرفی بزن چیزی بگو

به نجمه چی بگم اگه بگه بقیه ی تو کو

چجوری این تن تورو ، این پیکر کم تورو

ببرمش تا به حرم این تن درهم تورو

... ای وای عمو ، وای وای وای وای ...

گرفته عطر مادرم سینه و پهلوی تو هم

نمیدونی چی میکشم حالا که پهلوی تواَم

دوباره زنده شد برام خاطره ی بابات حسن

حرفایی که آروم میگفت گاهی شبا فقط به من

میگفت با چشم تر از کوچه ی پر از خطر

نبینه چشمت روز بد یه مادر و چهل نفر

... ای وای عمو ، وای وای وای وای ...
دانلود صـوت