رفتی برنگشتی کردی بیقرارم


رفتی برنگشتی کردی بیقرارم

پاشو جون زینب علمدارم

از داغ غم تو خیلی گریه کردم

پاشو جون زینب علمدارم

پاشو ای ماه و مهتابم ، پاشو از جات که بیتابم

به پیش چشمای اهل حرم داداش نکن آبم

بی تو من از همه سیرم ، بریم خیمه نکن پیرم

میبینی که زمین خوردی و من حالا زمین گیرم

رقیم آب نخورد اصلاً فدای اون سرت پاشو

اگه جون داد و مُرد اصغر فدای اون سرت پاشو

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

تنها بین لشکر با جسمت چه ها شد

از این غم اباالفضل قدم تا شد

با ضرب عمودی فرق تو دوتا شد

از این غم اباالفضل قدم تا شد

زدن دستاتو نامردا ، دیدم افتادی از بالا

با تیری که تو چشمت بود با صورت خوردی رو خاکا

امون از تیر و از نِی ها ، چقدر زخمی شدی اما

به دندونت گرفتی مشک دویدی هِی به سوی ما

ولی تا تیر به مشکت خورد زدی زانو و افتادی

تموم آبروت ریخت و تو از این غصه جون دادی

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...

میدونم که دیگه داری میری اما

بی تو میشه داداش حرم تنها

میره سمت خیمه چشم بی حیاها

بی تو میشه داداش حرم تنها

بی تو میشه حرم غوغا ، به هر خیمه میذارن پا

تو که میری میدزدن معجر از روی سر زنها

تو میری آه و واویلا ، از این شر و از این دعوا

میون اون همه آتیش میسوزه موی دخترها

اینا هر چی که ما داریم به غارت میبرن ای وای

اینا ناموس ماهارو اسارت میبرن ای وای

... امون ای دل ، امون ای دل ، امون ای دل ...
دانلود صـوت