این هیبت شاهانه ، این جرأت جانانه


این هیبت شاهانه ، این جرأت جانانه ، این صورت مردانه

این مرد که شهرت به علمدار داره

قطعاً نسب از حیدر کرار داره

دریا دریا ، قامت رعنا ، پرچم بالا ، جانم سقا

اسمش قمره محشره قدرتمنده

سربند یا زهرا به سر میبنده

اینجوری که میره توی میدون یعنی

حتماً دو سه تایی در خیبر کنده

... یا اباالفضل ، یا اباالفضل ، یا اباالفضل ...

طوفانیِ طوفانی ، مشغول رجزخوانی ، این بلند پیشانی

این ماه که سلطه به شب تار داره

یک لشکری از جعفر طیار داره

وی در پیکار ، دشمن فرار ، در جنگیدن ذاتاً قهار

صاحب علمه سیده پرچمداره

وقتی پسر حیدره پس کراره

مردونگی و معرفتش معروفه

سرداری که سقا میشه پس سالاره

... یا اباالفضل ، یا اباالفضل ، یا اباالفضل ...

یا قادر و یا قاهر ، یا صاحب و یا صابر ، حی ازلی نازل

شمشیر اباالفضل یه معیار داره

با دشمن مرتضی علی کار داره

تیغش برا ، نطقش قرا ، فکرش زینب ، ذکرش زهرا

هر چی داره انگار تشنه تر میشه

بیشتر شبیه ساقی کوثر میشه

رو به جلو میره لشکر میپاشه

برگرده نگاهی کنه محشر میشه

... یا اباالفضل ، یا اباالفضل ، یا اباالفضل ...
دانلود صـوت