کلید مخزن اسرار وقتی با اباالفضل است


کلید مخزن اسرار وقتی با اباالفضل است

دوای درد مشتاقان فقط یک یا اباالفضل است

در این آشفته بازار جهان آسوده میگردیم

که بر روی سر ما سایه ی مولا اباالفضل است

خدا را شکر تا روز ظهور حضرت مهدی

علم در دست میدان دار عاشورا اباالفضل است

نشسته ام در دبستان ادب استاد گفت و من

وفا را مشق کردم آنچه شد پیدا اباالفضل است

علیرغم تمام دشمنی ها هیئتی هستم

به این سامان گزندی نیست سلطان تا اباالفضل است

اگر با ذکر حیدر مست میگردد دل و جانت

بگو ای سینه زن که ذکر روح افزا اباالفضل است

تخلص میکنم زین پس غلامعباس ای مردم

که گشتم در جهان ارباب بی همتا اباالفضل است
دانلود صـوت