زائرتم با یه سلام با یه سلام ساده


زائرتم با یه سلام ، با یه سلام ساده

توی چشام بارون اشک وقتی به راه افتاده

شکر خدا منه گدا پای علم ایستادم

مِهر و وفات ، کرب و بلات مگه میره از یادم

... کرب و بلا ، کرب و بلا ، کرب و بلا وای وای وای ...

یادمه از بچگیام کرم تو با من بود

توی دلم قاب عکس حرم تو با من بود

تورو خدا با یه نگاه منو دعا کن آقا

سینه زن همیشه ی کرب و بلاتم آقا

... کرب و بلا ، کرب و بلا ، کرب و بلا وای وای وای ...

هر جا میرم نشونی نوکریم هم باهامه

فقط حسین ، فقط حسین ، فقط حسین آقامه

مِن الأزل ، الی الأبد ، شور دلم عاشوراست

کعبه رو دوس دارم ولی قبله ی من کربلاست

... کرب و بلا ، کرب و بلا ، کرب و بلا وای وای وای ...
دانلود صـوت