از اینکه نام تو را میبریم مدیونیم


از اینکه نام تو را میبریم مدیونیم

و ناز چشم تو را میخریم مدیونیم

برای عرض ارادت حدیث لازم نیست

همین که شیعه ای از حیدریم مدیونیم

علیست کان عبادت ، علیست مرد نبرد

از اینکه بر در او نوکریم مدیونیم

کنیز حضرت زهراست مادر ما

کنیز زاده ی آن کوثریم مدیونیم

محبت شَه مردان وجود میخواهد

همین که طالب این گوهریم مدیونیم

فراریان جنگ اُحد غاصبان امروزند

و ما که نهی از این منکریم مدیونیم

قسم به حضرت زهرا کبوترانه اگر

به گرد شهر نجف میپریم مدیونیم

همیشه پیش تو ابراز بندگی خوب است

از اینکه نام تو را میبریم مدیونیم
دانلود صـوت