آرام دل عمه و باباست رقیه


حیدر نسب و فاطمه سیماست رقیه

آرام دل عمه و باباست رقیه

دلتنگ رخ فاطمه کمتر شود ارباب

تا آینه ی حضرت زهراست رقیه

جز او چه کسی لایق این جمله ی زیباست

دردانه ی یکدانه ی مولاست رقیه

انگار خداوند به او داده جنان را

وقتی که روی شانه ی سقاست رقیه

یک لحظه اگر نیست روی دوش علمدار

بر دوش علی اکبر لیلاست رقیه

گر طفل سه ساله ست و کوچک مشمارش

آثار بزرگیش هویداست رقیه

یک قطره ی زِ دریای حسین است ولیکن

در نوع خودش وسعت دریاست رقیه

در سوریه تا صبح قیامت همه فخرش

همسایگی زینب کبراست رقیه
دانلود صـوت