کریم و آقای منه به هیشکی بد نمیکنه


کریم و آقای منه به هیشکی بد نمیکنه

هر کی گداش میشه میگه کسی رو رد نمیکنه

قصه ی عشق من و تو یه قصه ی قدیمیه

هر کی گداته میدونه کار شما کریمیه

... امام حسن ، امام حسن ، امام حسن ...

فدای اون آقایی که درد منو دوا کنه

من اگر کربلا بخوام برای من دعا کنه

میخوام برم پیش آقام هر چی میخوام بهش بگم

خودش اینو خوب میدونه میخوام به پابوسش برم

... امام حسن ، امام حسن ، امام حسن ...

بگم آقای مهربون دستی بکش رو سرم من

میخوام که کفترت بشم جون بگیره این پر من

قصه ی عشق من و تو یه قصه ی قدیمیه

من که گداتم میدونم کار شما کریمیه

... امام حسن ، امام حسن ، امام حسن ...

خوب میدونم که دست رد به سینه ام نمیزنی

آخه عزیز فاطمه تو ارباب خوب منی

یعنی میشه نگام کنی برام من دعا کنی

هر شب جمعه دلمو زائر کربلا کنی

... امام حسن ، امام حسن ، امام حسن ...

من گدای کرم گل پسر فاطمه ام

حسنی ام بنویسید به روی کفنم
دانلود صـوت