هوای گنبد خضرا ، هوای صحن بقیع


هوای گنبد خضرا ، هوای صحن بقیع

صفای شهر پیمبر ، صفای صحن بقیع

شده مسبب اینکه دوباره بنشینم

غزل غزل بسرایم برای صحن بقیع

فدای تربت پاک مدینة الزهرا

فدای آن همه غربت ، فدای صحن بقیع

خوشا بحال کسی که فقیر آل الله ست

خوشا به حال و هوای گدای صحن بقیع

تمام گوشه کنارش روایت درد است

به اشک غصه بنا شد بنای صحن بقیع

حسن حسین مدینه ، حسن غریب خدا

حسن امام و حسن آشنای صحن بقیع

خدا کند به نگاهی دلم حرم گردد

مدینه عاقبت الامر روزی اَم گردد
دانلود صـوت