دیوونه ی مهدی شدم دلبر دیگر ندارم


دیوونه ی مهدی شدم دلبر دیگر ندارم

یه دل دارم عشقی به جز دیدن دلبر ندارم

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...

در دل من هستی و من غیر تو دلبر ندارم

یک نفس ای دلبر من ، من زِ تو دلبر ندارم

عاشق دلبر شده ام ، درسمو از بَر شده ام

دل چو به دلبر داده ام ، دلبرِ دلبر شده ام

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...

گل بهشت رنگ و صفای گل مارو نداره

خال سیاه خوشگلت دل زِ دو عالم میبره

عاشق دلبر شده ام ، درسمو از بَر شده ام

دل چو به دلبر داده ام ، دلبرِ دلبر شده ام

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...

اگر بدونم که کجاست عزیز من خونه ی تو

جون میذارم تا ببینم نگاه مستونه ی تو

کوچه ی عشق و عاشقی اگر چه دردسر داره

می اَرزه چون لیلی خبر از منه در به در داره

عمریه مجنون تواَم ، بی سر و سامون تواَم

مست و پریشون سر زلف پریشون تواَم

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...

مُردم از انتظار تو امروز و فردا میکنی

یه روز میاد که کشته ی منو تماشا میکنی

با تو که آشنا شدم بهتر از این نمیشود

پاک و زِ ما سوا شدن بهتر از این نمیشود

زلف سیات روز منو تیره تر از شب میکنه

دل روز و شب در غم تو ناله ی یا رب میکنه

دست خودم نیست به خدا دوسِت دارم چیکار کنم

ای گل من چه کاری با این دل بیقرار کنم

تورو دارم چه غم دارم ، با تو باشم کم ندارم

یک دم اگر با تو باشم کاری با عالم ندارم

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...

عاشق و دیوانه شدم دیوونگی کار دله

از دل من خبر داره هر کی گرفتار دله

تورو دارم چه غم دارم ، با تو باشم کم ندارم

یک دم اگر با تو باشم کاری با عالم ندارم

مجنونِ لیلی مذهبم به غیر لیلا ندونم

اونقده مجنون شده که مجنون و لیلا میخونم

خدا منو آفریده که تا غلام تو باشم

صید گرفتار تو و اسیر داغ تو باشم

دست خودم نیست به خدا دوسِت دارم چیکار کنم

ای گل من چه کاری با این دل بیقرار کنم

دیوونه ی زینب شدن دلبر دیگر ندارد

یه دل دارم عشقی به جز دیدن دلبر ندارم

دیوونه ی مهدی شدم دلبر دیگر ندارم

یه دل دارم عشقی به جز دیدن دلبر ندارم

... یا بن الحسن روحی فداک ، مَتا تَرانا و نَراک ...
دانلود صـوت