اسم حسن یه عمره برکت زندگیمه


اسم حسن یه عمره برکت زندگیمه

نوبتی هم که باشه نوبت نوکریمه

این حرفم از قدیمه مصیبتت عظیمه

میگم همه بدونن آقای ما کریمه

آقای ما کریمه کرمش فوق باوره

آقای ما کریمه بلاگردون مادره

آقای ما کریمه گریه هامونو میخره

آقای ما کریمه اربعین مارو میبره

... آقای ما کریمه ، آقای ما کریمه ...

یه عمره تو مسیرش مثل گدا نشستم

دخیل حاجتم رو جای دیگه نبستم

مثل داداش حسینش رفیق بچیگمه

اینو همه میدونن آقای ما کریمه

آقای ما کریمه آسمونا تو مشتشه

آقای ما کریمه دعای زهرا پشتشه

آقای ما کریمه نوکریمون از لطفشه

آقای ما کریمه کمه هر چی که گفتشه

... آقای ما کریمه ، آقای ما کریمه ...

آخر رو قبر خاکی یه روز حرم میسازیم

یه روز حرم برای شاه کرم میسازیم

حرف کبوتری که تو حرمش مقیمه

میگه همه بدونن آقای ما کریمه

آقای ما کریمه سر سفرش برو بیاست

آقای ما کریمه در خونش عالم گداست

آقای کریمه با غریبه ها هم آشناست

آقای ما کریمه خاک صحنش چه با صفاست

... آقای ما کریمه ، آقای ما کریمه ...


لطفا اگر لینک صوت مداحی رو کسی داشت در اختیار قرار بده
دانلود صـوت