به لطف عشق تو شده دنیا به کامم


به لطف عشق تو شده دنیا به کامم

عشق میکنم همین که با تو هم کلامم

میبینم اون روزی رو که منو خریدی

میبینم اون روزی رو که یه پیر غلامم

شده یه عمری نوکریت منزلتم

هر جا که باشم آقا تحت قبتم

جون رقیت منو منتظر نذار

قد یه دریا تشنه ی زیارتم

تا دنیا دنیاست به تو مدیونم حسین جونم

تا دنیا دنیاست از تو میخونم حسین جونم

 

هر دفعه ای که پدرم نصیحتم کرد

دست منو گرفت رها تو هیئتم کرد

حاجتمو داده خدا که منو واسه

نوکریِ تو مادرم تربیتم کرد

برکت سالم از غم امام حسین

رزق حلالم کرم امام حسین

اربعین امسال قسمت من میشه با

اهل و عیالم حرم امام حسین

تا دنیا دنیاست به تو مدیونم حسین جونم

تا دنیا دنیاست از تو میخونم حسین جونم

 

تا غم تو باشه دلم تاب نداره

از غم دوریت چِش من خواب نداره

با قسم رقیه کربلامو دادی

مثل تو هیچ نوکری ارباب نداره

پر میزنم به هوای امام حسین

جوونی دادم برای امام حسین

ترسی ندارم از شب اول قبر

تا دستمه تو دستای امام حسین

تا دنیا دنیاست به تو مدیونم حسین جونم

تا دنیا دنیاست از تو میخونم حسین جونم
دانلود صـوت