پیچیده است در همه جا لطف بی حدت


پیچیده است در همه جا لطف بی حدت

بالاتر از تمامی افلاک گنبدت

قبله نمای اهل سماوات مرقدت

زیباتر از بهشت خداوند مشهدت

این سینه میتپد به تمنای یاد تو

باب المراد ما شده باب الجواد تو

مبهوت روی ماه شما ماه و آفتاب

دیوانه ی حرم تواَم یَابنَ بوتراب

چون یا کریم بام بلند تو با شتاب

پر میزنم به صبح و مسا صحن انقلاب

مِهرت نشسته بر دل من ایهاالرئوف

هستی تمام حاصل من یَابنَ بوتراب

ای پادشاه کشور دل شاه بی بدیل

هستی تو حیدری نسب و فاطمی اصیل

دل بسته از ازل به عبای شما دخیل

آیینه کاری حرمت کار جبرئیل

بر پای تو عرب و عجم بوسه میزنند

بر سنگ فرش های حرم بوسه میزنند

در امتداد نسل طهورای کوثری

محبوب قلب حضرت زهرای اطهری

آقا تویی که عالم آل پیمبری

اصلاً تمام هستیِ موسی بن جعفری

امشب دوباره سائل تو یا اباالحسن

میگوید از فضائل تو یا اباالحسن


شاعر : علیرضا خاکساری
دانلود صـوت