مجنون تر از مجنونم ، گریون تر از گریونم


مجنون تر از مجنونم ، گریون تر از گریونم

روضه ی عاشورا رو من با مهدی میخونم

نکش ظالم دیگه موشو ، نزن نیزه به پهلوشو

بذار از رو زمین پاشه نکش شمشیر به بازوشو

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...

گوشه ی مقتل بازم مادری دل آشوبه

با گریه مادرونه هی به سینه میکوبه

نکش خنجر به این حنجر ، داره میبینه پیغمبر

نمیبُره نمیبُره گلوشو بوسیده حیدر

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...

از اون طرف پاماله ، از این طرف جنجاله

ده تا اسب سنگین تر روونه ی گوداله

امون از نعلای آهن ، تنش رو آسیاب کردن

بدنش رو توی صحرا تک و تنها رها کردن

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...

محزون تر از محزونه ، بارون تر از بارونه

روضه ی اسیری رو خود زینب میخونه

تو اون بلوا تو اون آشوب تموم خیمه غارت شد

النگوهامونو بردن ، به زنهامون جسارت شد

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...

مارو هنوز میکُشه روضه های مکشوفه

مارو مثل کنیزا بردن کوچه به کوچه

طناب و گردن اطفال ، یه گوشه مادری بی حال

زیر دست و پای دشمن یه گوشه خواهری پامال

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...

امان از شام بلا ، از شهر بی حیاها

مارو بردن بی معجر توی بزم نامردا

یه دنیا ماجرا بودو ، سر و طشت طلا بودو

تا جون داشت داداشو میزد لب و چوب جفا بودو

... حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ، حسین جانم ...
دانلود صـوت