رفتن تو مرگه برام ، بمون که با تو زنده ام


رفتن تو مرگه برام ، بمون که با تو زنده ام

میری ولی اینو بدون حرومه بی تو خنده ام

نمیتونم باور کنم ، باید سیاه به تن کنم

آخه چجوری میتونم فاطمه مو کفن کنم

دارم نفس میکِشم و میلی به موندن ندارم

موقع تشییع تنت خودمو تو خاک میذارم

... یا فاطمه یا فاطمه ، یا فاطمه یا فاطمه ...
دانلود صـوت