اَلا ای که نادیده دل میبَری


اَلا ای که نادیده دل میبَری

تو را هر که خوانَد به جان میخری

سه شنبه شد و پر زدم سوی تو

شدم زائر جمکران کوی تو

گرفتم به تسبیح و سجاده خو

به اشک دو دیده گرفتم وضو

منی که زِ هر سویی درمانده ام

نماز امام زمان خوانده ام

... گل فاطمه ، یا بن زهرا مدد ...

اَلا ای وصی و امیر و ولی

شده حک به سربند تو یا علی

علی گفتم و کوچه یادم فتاد

همان کوچه که داده هستی به باد

شده غرق خون کوثر مرتضی

همان نور چشم و دل مصطفی

شده سینه سوراخ مسمار در

شده حضرت فاطمه بی پسر

... همه هستیِ مرتضی فاطمه ...

خزان زد خدا بر گل و ساقه اش

کفن گشته ای وای قنداقه اش

چهل مرد جنگی ، زنی بی پناه

که از عمق جان میکِشد جمله آه

به صورت خدا جای سیلی چرا

شده رنگ این یاس نیلی چرا

چه گویم زِ گوش و زِ گوشواره اش

از آن لاله های به خون پاره اش

... مرو فاطمه ، جان حیدر مرو ...
دانلود صـوت