دردت به جونم ، بگو بدونم


دردت به جونم ، بگو بدونم

آخر کجا مادر زِ دختر رو میگیره

دیدم شبونه که مخفیونه

با اشک و ناله مادرم وضو میگیره

هی تیکه تیکه ، خون کرده چیکه

از زخم پهلویی که با لگد شکسته

خون شده لخته ، خدایی سخته

میسوزه گوشِت دیگه پنهون کاری بسه

شونه بزن به موی من ، دست نوازشی بکش به موی من

تا میگیری دست به دیوار ، مادر میلرزه به خدا زانوی من

دق میکنه زینب نکش آه ، چرا خمیده میروی راه

سایَت روی سرم بمونه ، خدایا مادرم جوونه

... وای امان از این جدایی ، وای امان از این جدایی ...

عمر دقایق ، یاس و شقایق

نشسته خون رو صورتت به جای شبنم

امید حیدر ، پیر شدی مادر

آب میشی هر روز پیش چشمام آخه نم نم

ای سینه مجروح ، خسته تن و روح

فضای خونه داره از تو بوی محسن

ای گل بی خار ، از میخ و مسمار

خون شونه زد ای مادرم به موی محسن

گفتم به هر شاپرکی ، به این زبون نمکیِ کودکی

طواف کنم وقت نماز ، بوسه بگیرن از چشات یواشکی

بیرون بیا از فکر رفتن ، اینجوری کوله بارو بستن

میدونم از زندگی سیری ، خدا کنه شفا بگیری

... وای امان از این جدایی ، وای امان از این جدایی ...
دانلود صـوت