مشخص است به شوق هلاک برخیزد

شعرخوانی - شب پنجم محرم الحرام 1397