گریه میکنم آخ مثه بچگیام


گریه میکنم آخ مثه بچگیام

یه شب دیگه هم بشه روضه بیام

تویی و شب روشن توی چشام

منم و دل تیره و روی سیام

به نخ کرمت دلمو پینه بزن

یه سَری به دیوونه ی دیرینه بزن

یادته پدرم دست منو میگرفت

میگفت پسرم اینجوری به سینه بزن

... حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ...

بیشتر از همیشه تو دلم غمته

چی شده کوچه ها پُره پرچمته

توی خیابونا وقتی علم میبینم

یعنی که دیگه ماه محرمته

به فدای تو و به فدای علمت

کم منو قبول میکنی به کرمت

هر کسی تو مسیر تو قدمی گرفت

برسه قدمش یه روزی به حرمت

... حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ...

نگاها به کتیبه ی مکتبته

خبرایی تو روضه ی هر شبته

دلی که شده سفره نشین حرم

روزی بگیر خیمه ی زینبته

خیمه ی خواهرت خونه ی اُمیدمه

منو بده نشون بگو که مُریدمه

وقتی میخوره آب میگه بیچاره رباب

به یادِ عطش و گلوی بُریدمه

... حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ، حسین وای ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو