عالم در پناه تو، محو روی ماه تو

سرود - جلسه هفتگی 1395/02/22 (میلاد انوار کربلا)