دیوونگی کارمه در غمت ، دل میبره حرکت پرچمت

دیوونگی کارمه در غمت ، دل میبَره حرکت پرچمت

مکان خلقم حرم تو بود ، زمان خلقم تو محرمت

آرزوم اینه میون سینه مرغ باغ افلاکم کنند

کربلا آقا بمیرم اما تو نجف علی خاکم کنند

شور محرمای هر سال ، مُحَوِل الحُول و الاَحوال

حسینه ، حسینه ، حسینه

بهترین آوای هر لب ، افضل الاذکار زینب

حسینه ، حسینه ، حسینه

... أنا مجنون ، أنا مجنون ، أنا مجنونُ الحسین ...

امشب عجب شور و شِینیِه ، دست خدا بام حسینیه

از دل من تا دل تو خودش یه دونه بین الحرمینیه

شیب الخضیبه ، أَمَن یُّجیبه ، مسیح کرب و بلا حسین

هر خونه ای یک صاحبی داره ، صاحب خونه ی خدا حسین

حور و ملک چون زلیخا ، یوسف عرش معلا

حسینه ، حسینه ، حسینه

چشم خدا همون چشای ، سجاده ی زینب عبای

حسینه ، حسینه ، حسینه

... أنا مجنون ، أنا مجنون ، أنا مجنونُ الحسین ...

کرب و بلاش دلبره دلبره ، نور چشاش محشره محشره

اسمش حسینه ولی تو نبرد نگاش کنی حیدره حیدره

حضرت جبریل به حرم عباس میکنه عرض ارادتی

دست میذاره رو کَفُ العباس برای عهد اُخُوتی

عرش خدا کوچه ی کوی ، کل بال جبریل یه موی

حسینه ، حسینه ، حسینه

عشقی که روشن و عیانه ، پس چه حاجت به بیانه

حسینه ، حسینه ، حسینه

... أنا مجنون ، أنا مجنون ، أنا مجنونُ الحسین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو