اگر چه پُر از خواهشم


اگر چه پُر از خواهشم

تو خواستی که آقا بشم

وقتی که حالم بد میشه

روضه هاته آرامشم

من کَس و کارم میشن همه قربون حسین

نوشته رو سینم بی سَر و سامون حسین

دوس دارم نوکر خوب و فاخر باشم

با یه کاروان کربلا مسافر باشم

مثل کل خوبایی که داری یعنی

یه کسی مثل سید جواد ذاکر باشم

... أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی قلبی ...

پا از رو هوس میکِشم

تو هوات نفس میکِشم

من اگر یه نقاش باشم

دشمنت رو تو قفس میکِشم

*ادا نمیشه حق نَمی از خون حسین

رو پیشونیم نوشته أنا مجنونُ الحُسین

نمیخوام جدا از این طریقت باشم

دوس دارم همیشه با بصیرت باشم

مثل کل خوبایی که داری یعنی

یه کسی مثل حاج تقی شریعت باشم

... أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی قلبی ...

دنیارو دیگه پس زدم

خوشحالم تو این مسندم

این همه میگم یا حسین

کـربـلات فقط مقصدم

کرب و بلامو بنویس ای خدا جون حسین

همه میگن این دیگه شده داغون حسین

آرزومه مستِ شراب نابی باشم

پریشون عطر سیب گلابی باشم

مثل کل خوبایی که داری یعنی

یه کسی مثل حاج اسماعیل دولابی شَم

... أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی ، أنتَ فـی قلبی قلبی ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو