غیرت الله ، بقیه الله ، یا حجه الله


غیرت الله ، بقیة الله ، یا حجة الله

مژده ای دل داره مسیحا میرسه از راه

کی خماره ، کو پیالش

کی حرم خواست داده حوالش

دست رقیه عمه سه سالش

با تو دلم همیشه بینِ بهشت بین الحرمینه

تو شب جمعه ی ظهورت ، وعده ی ما باب الحسینه

... یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا ...

گل میباره یعنی که داره میگه بهاره

چشم نرگس خیره به روی مست نگاره

خبرائی شده انگار

همه میگن اومده دلدار

آئینه دار حیدر کرار

مهربونه ، خدا میدونه ، بزرگواره

شهریاره ، فلک سواره ، علی تباره

توی دستاش ذوالفقاره

از تو چشماش قمر میباره

بوی اباالفضل عموشو داره

خونی که تو رگاش میجوشه ، خون مبارک عموشه

خونی که داره تب زینب ، تو رگ غیرت گلوشه

... اباالفضل اباالفضل ، اباالفضل اباالفضل ...
دانلود صـوت