غیرت الله ، بقیه الله ، یا حجه الله


غیرت الله ، بقیة الله ، یا حجة الله

مژده ای دل ، داره مسیحا میرسه از راه

کی خماره ، کو پیالش

کی حرم خواست ، داده حوالش

دست رقیه عمه سه سالش

با تو دلم همیشه بینِ بهشت بین الحرمینه

تو شب جمعه ی ظهورت ، وعده ی ما بابُ الحسینه

یا اباصالح گل زهرا ... یا اباصالح گل زهرا

گل میباره ، یعنی که داره ، میگه بهاره

چشم نرگس خیره به روی مست نگاره

خبرائی شده انگار

همه میگن اومده دلدار

آئینه دار حیدر کرار

مهربونه ، خدا میدونه ، بزرگواره

شهریاره ، فلک سواره ، علی تباره

توی دستاش ذوالفقاره

از تو چشماش قمر میباره

بوی اباالفضل عموشو داره

خونی که تو رگاش میجوشه

خون مبارک عموشه

خونی که داره تب زینب

تو رگ غیرت گلوشه

اباالفضل اباالفضل ... اباالفضل اباالفضل
دانلود صـوت