ای آسمانی نام تو ، افتاده دل در دام تو


ای آسمانی نام تو

افتاده دل در دام تو

دل گشته در راهت، رخ ماهت، نهان از دیده ام

با اشک چشمانم، دل و جانم، زِ غم باریده ام

گشته سیه روی من، ای دلجوی من، ببین شرمنده ام

منت گذاری سرم، بر چشم ترم، تو را من بنده ام

یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا ... یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا

ای یوسف زهرا سلام

عشقم تویی و والسلام

شامم سحر بنما، سفر بنما، به کوی این حقیر

ما تشنه ی باران، همه یاران، گدائیم و فقیر

جانها چون در بند تو، یک لبخد تو، گشته آرزوی ما

ما را مران دلبرم، ببین چشم تَـر، هستی آبروی ما

یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا ... یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا

ای مصلح کل جهان

ای مهدیِ صاحب زمان

بی تاب روی تو، به کوی تو، ببین آواره ام

گشته گرفتارت، شده زارت، دل بیچاره ام

دادم زِ کف چاره ام، چون بیچاره ام، فارغ از بلایم کن

جان زهـرا مادرت، یاس دلبرت، سوی کربلایم کن

یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا ... یَابنَ الحَـسـن آقـا بـیـا
دانلود صـوت