ترانه ی عشق ، بهانه ی عشق


ترانه ی عشق، بهانه ی عشق

تو میراث جاودانه ی عشق

ز دیده نهان، امیر جهان

به دور تو گردم امام زمان

مجنون لیلای من، دوری ای وای من

سوزان غمهای من، میمیرم

ناله خیزد از جان، دل شد غرق طوفان

اشکم همچون بارون، میمیرم

... بـیـا بـیـا ، یـوسـف زهــرا بـیـا ...

... مـولا مـولا ، بـیـا بـیـا بـیـا آقـا ...

غم غزلم، عزیز دلم

بیا و اجابت کن اَلعَجلم

سرود بهار، بیا تو نگار

بیا که بگیرد دل از تو قرار

بیا که ندارم به جز تو قرار

بی تابِ روی تو، حیران در کوی تو

عطر دلجوی تو، بی تابم

هستی دلدار من، آقا غمخوار من

این حال زار من، بی تابم

... بـیـا بـیـا ، یـوسـف زهــرا بـیـا ...

... مـولا مـولا ، بـیـا بـیـا بـیـا آقـا ...

تبسم تو، تکلم تو

دلم شده غرق ترحم تو

حیات منی، ممات منی

تو تنها راه نجات منی

هستم دلخون تو، از غم محزون تو

مولا مجنون تو، آواره

از چه پنهان رویت، چشمم هر دم سویت

حیرانم در کویَت، آواره

... بـیـا بـیـا ، یـوسـف زهــرا بـیـا ...

... مـولا مـولا ، بـیـا بـیـا بـیـا آقـا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو