پر و بالم بسته ست به زمین محکومم


پر و بالم بسته ست ، به زمین محکومم

توی این وا نفسا ، با تو من آرومم

بهم بریز همه معادله هارو

یکم بریز بیشتر آقا سهم مارو

میگم یه ریز ببر آقا منو کرب و بلا

بهم بریز حالمو تو روضه هاتو

یکم بریز راضی شِه بلکه گداتو

میگم یه ریز اسمتو حضرت خون خدا

بِاَبی أنت و امّی یا حسین ... بِاَبی أنت و امّی یا حسین

آقاجون دلتنگم ، دو سه سالی میشه

اربعین قسمت شه ، چقد عالی میشه

توون بده همه ی سینه زنارو

امون بده ما فقط داریم شمارو

نشون بده حرم و حضرت عالی جناب

توون بده به چشای پر گناهم

امون بده روضه هاته سر پناهم

نشون بده که جزء نوکرا کردیم حساب

بِاَبی أنت و امّی یا حسین ... بِاَبی أنت و امّی یا حسین

همه رفتن اما ، تو به پا من موندی

دیدی دارم میرم ، منو برگردوندی

صدای من که نمیرسه به جایی

برای من مگه تو کنی دعایی

چشای من ببینه زدیه گنبدتو

صدای من خرج روضه ی تو میشه

برای من دعا کن آقا همیشه

چشای من ببینه ضریح و مرقدتو

بِاَبی أنت و امّی یا حسین ... بِاَبی أنت و امّی یا حسین
دانلود صـوت
دانلود ویدئو