دلم رو بردی ، غصمو خوردی


دلم رو بردی، غصمو خوردی

اشکمو در آووردی کربلا نبردی

باز صبوری بازم دوری، داری منو میکُشی اینجوری

گریه کردم با این اشکام، داری گناهامو میشوری

رحمی به حالم کربلا، شکسته بالم کربلا

شبای جمعت شد هر شب شد، خواب و خیالم کربلا

رؤیای دلم ، کربلا کربلا ... رؤیای دلم ، کربلا کربلا

یه نذری دارم، درست شِه کارم

ایندفه مادرم رو کربلا بیارم

کربلا داغت تو سینم، چند شبه خوابت رو میبینم

خواب میبینم دارم پای ضریح شیش گوشت میشینم

بده جوابم کربلا ، خیلی خرابم کربلا

بی تو بهشتم آتیشه ، نده عذابم کربلا

رؤیای دلم ، کربلا کربلا ... رؤیای دلم ، کربلا کربلا

خودت دعام کن، حاجت روام کن

به حق زهرا راهیِ کرب و بلام کن

دل شده مست از این باده، سمت حریمت راه افتاده

آقام عباسو میبینم، به زیر ایوونت ایستاده

جای ما خالی کربلا، داره چه حالی کربلا

شوق زیارت دارم باز، بده مجالی کربلا

رؤیای دلم ، کربلا کربلا ... رؤیای دلم ، کربلا کربلا
دانلود صـوت