من تورو دارم هیچی نمیخوام


من تورو دارم هیچی نمیخوام کرب و بلاته آخر دنیا

من نمیدونم چقدر تو خوبی هواتو کردم دم غروبی

مهربون تر از بابامی ، تو همونی که میخوامی

ته هر لطف و مرامی ، یه کلام آخه آقامی

آقامی ، همه ی دنیامی

به خدا رؤیامی ، همیشه باهامی

... اربابم یا حسین اربابم ، اربابم یا حسین اربابم ...

از همه سیرم از خودم حتی دیگه بریدم از همه دنیا

گوشه ی هیئت دلم گرفته دلم هوای حرم گرفته

اسمتو که دم گرفتم ، کربلا قدم گرفتم

دوس دارم عکسی که آقا خودم از حرم گرفتم

آقامی ، همه ی دنیامی

به خدا رؤیامی، همیشه باهامی

... اربابم یا حسین اربابم ، اربابم یا حسین اربابم ...

حسرت من شد یک حرم آقا با پدر و با مادرم آقا

غریق رحمت کن پدرم رو داده نشونم راه حرم رو

چقد از حرم شنیدم ، از تو دلبرم شیندم

اولین بار اسمتو از لب مادرم شنیدم

آقامی ، همه ی دنیامی

به خدا رؤیامی ، همیشه باهامی

... اربابم یا حسین اربابم ، اربابم یا حسین اربابم ...
دانلود صـوت