من سائلم پس ره توشه میخوام


من سائلم پس، رَه توشه میخوام

امشب براتِ شیش گوشه میخوام

آقا، ان شاءالله امسال بخت من وا شِه، سال کربلا رفتنم باشه

از زینب میخوام من براتم رو، تذکرم امشب بین دستاشه

... سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ...

قربانیاتیم، تو مسلخ عشق

مارو رها کن تو برزخ عشق

آقا، عمری قلبم با عشقت خو کرده، یعنی خوشبختی به ما رو کرده

آرزو خیلی دارم اما دل، کربلاتونو آرزو کرده

... سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ...

وجود من به وجود عشقه

برین که سینم کبود عشقه

آقا با هر چشم تر، از هر چی بهتر، ذکر ثارالله دلبند مادر

تا روز محشر تا هستم نوکر، برنمیتابم من روی از این در

... سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ...

میگم به عالم بی بی شهید است

دستای ساقی گرچه بُریده ست

اما، میبُره دستی که با خناسه، صحن تو تحتُ الحفظ عباسه

اونکه در مردی شُهره ی شَهره، خود فدائیِ ناموس دهره

... سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ، سالار زینب ...
دانلود صـوت