به دل دارم شوق روی تو را


به دل دارم شوق روی تو را

عطر روی تو را ، ای حبیب من

شده مجنون گوشه گیر غمت

زار و پیر غمت ، ای طبیب من

به عشق لیلا شدم مجنون

مرا با دوری مکن دل خون

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

اباصالح العجل آقا ... اباصالح العجل آقا

به عشق خود لایقم کردی

عاشقم کردی جان به قربانت

تمام هستم فدای تو

دل برای تو بهر احسانت

مرا تاب انتظارم نیست

دگر آرام و قرارم نیست

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

اباصالح العجل آقا ... اباصالح العجل آقا

گنه کارم ، زار و خسته ، اسیر

توبه ام بپذیر از شکیبایی

شود یوسف مست بوی تو

محو روی تو بس که زیبایی

ببین از غم گریه سر دادم

عزیز دل بشنو فریادم

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

اباصالح العجل آقا ... اباصالح العجل آقا

اباصالح التماس دعا

هرکجا رفتی یاد ما هم باش

نجف رفتی ، کاظمین رفتی

کربلا رفتی یاد ما هم باش

به عشق لیلا شدم مجنون

مرا با دوری نکن دل خون

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

اباصالح العجل آقا ... اباصالح العجل آقا
دانلود صـوت