به دل دارم شوق روی تو را


به دل دارم شوق روی تو را

عطر روی تو را ، ای حبیب من

شده مجنون گوشه گیر غمت

زار و پیر غمت ، ای طبیب من

به عشق لیلا شدم مجنون

مرا با دوری مکن دل خون

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

... اباصالح العجل آقا ، اباصالح العجل آقا ...

به عشق خود لایقم کردی

عاشقم کردی جان به قربانت

تمام هستم فدای تو

دل برای تو بحر احسانت

مرا تاب انتظارم نیست

دگر آرام و قرارم نیست

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

... اباصالح العجل آقا ، اباصالح العجل آقا ...

گنه کارم ، زار و خسته ، اسیر

توبه ام بپذیر از شکیبایی

شود یوسف مست بوی تو

محو روی تو بس که زیبایی

ببین از غم گریه سر دادم

عزیز دل بشنو فریادم

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

... اباصالح العجل آقا ، اباصالح العجل آقا ...

اباصالح التماس دعا

هرکجا رفتی یاد ما هم باش

نجف رفتی ، کاظمین رفتی

کربلا رفتی یاد ما هم باش

به عشق لیلا شدم مجنون

مرا با دوری نکن دل خون

یوسف زهرا ، یوسف زهرا

... اباصالح العجل آقا ، اباصالح العجل آقا ...
دانلود صـوت