لبخند خدا بسته به لبخند حسین است


لبخند خدا بسته به لبخند حسین است

پس باش پی آنچه خوشایند حسین است

تعریف من از عشق همان بود که گفتم

در بند کسی باش که در بند حسین است

در معرکه از سنگ دلان حُرّ بتراشد

این ویژگی چشم هنرمند حسین است

شیرین تر از این شور ندیدیم همه عمر

شوری که خدا در دلم افکنده حسین است

آهنگ خوش و رقص خوش و بوی خوش اصلاً

طبل و علم و پرچم و اسپند حسین است

بی روضه ی او حال خوشی نیست اگر هست

از حال گذشتیم که آینده حسین است

در جنگ سرافکنده نبودیم و نگردیم

چون بر سرمان یکسره سربند حسین است

از بس که علی نام قشنگیست عجب نیست

این نام اگر روی سه فرزند حسین است

همیشه از حَرمت بوی سیب می آید

صدای بال ملائک عجب می آید

برات گشته به قلبم مراد خواهی داد

چرا که ناله ی أمن یُّجیب می آید


شاعر : محسن کاویانیدانلود صـوت