ای حسین ابن علی از همه خوبان سری


ای حسین ابن علی ، از همه خوبان سری

همچو بابایت علی ، همچو زهرا مادرت از همه مظلوم تری

اکبرت در راه حق جان میدهد ، رورنقی بر دین و قرآن میدهد

اکبرت کو تا که بوسم روی او ، بر زنم شانه به تار موی او

اصغرت کو تا که سیرابش کنم ، لایی لایی گویم و خوابش کنم

لشکر کوفه و شام ایستاده ، به تماشای شَه و شهزاده

به روی جسم پسر افتاده ، همه گفتند حسین جان داده

السلام ای کربلای پر بلا ، السلام ای سرزمین نینوا

السلام ای خاک پاکت نور عین ، در تو آرامیده اربابم حسین

السلام ای وادی شور و جنون ، السلام ای خاک تو گلگون زِ خون

السلام ای لاله ی بی سر حسین ، ای گل در خاک و خون پیکر حسین

السلام ای تشنه کام کربلا ، السلام ای خامس آل عبا

آمدم تا در بغل گیرت گلم ، آتش اندازم به پهنای دلم

آمدم تا عقده ی دل وا کنم ، گفتگو با یوسف زهرا کنم

آمدم در دجله ات گیرم وضو ، با تو ای بی سر شوم در گفتگو

آمدم تا خون بگریم در برت ، از برای ساقی آب آورت

ساقی ات کو تا شوم قربان او ، برطرف خون سازم از چشمان او

ساقی ات کو تا که گردم مست او ، بوسه ای اکنون زنم بر دست او

ما گداییم آن گدای آشنا ، تا بگیری دست ما ای سرجدا

ما گداییم آن گدای در گهت ، آن به خاک افتاده در خاک رهت

دعوتم کردی بیایم کربلا ، آمدم اما به سر شور و نوا

دعوتم کردی بیایم سوی تو ، مست و لا یعقل شوم از بوی تو

کربلا را دیدم و محزون شدم ، واله و دیوانه و مجنون شدم

کربلا را دیدم و قلبم شکست ، بند از بندم به یکباره گسست

کربلا را دیدم و گریان شدم ، از برای غربتت نالان شدم

نااُمیدم رد نکن از این درت ، جان آن بشکسته پهلو مادرت

من که میدانم که خود خیلی بدم ، دست خالی رد مکن از خود ردم

بدم اما شما را دوست دارم ، همین باشد مدال افتخارم

مرا عشق حسین دیوانه کرده ، جدا از خانه و کاشانه کرده

مپرس از من که بودم یا که هستم ، گنهکارم ولی دل بر تو بستم

اگر باشد گناه عالمینم ، چه غم دارم که غمخوار حسینم

دلم کاری به آب و گِل نداره ، تو را داره دگر مشکل نداره

بدم اما گرفتار تو هستم ، مگر هر کس که بد شد دل نداره

کجا ارباب ما فردا گذارد ، غلامش روی آتش پا گذارد

میان شعله باشد این شعارم ، خدایا من حسین را دوست دارم

در عشق دو دستگی نداریم ، ما میل به خستگی نداریم

در نوکری حسین و عباس ، ما بازنشستگی نداریم
دانلود صـوت