پاشو علمدار حرم یه سری به حرم بزن


پاشو علمدار حرم یه سری به حرم بزن

قوت قلب خواهرم جلو حرم قدم بزن

برو ببین که دخترم میگه عمو علم بزن

پاشو علمدار حرم چشم انتظارتن همه

همیشه گفتم به همه که با تو پشتم محکمه

هیشکی خبر نداره که چه خبره تو علقمه

فکر نمیکردم نیمه جون شی پهلوونم

اینجوری پشتم بشکنه بره توونم

فکر نمیکردم اینجوری بهم بخندن

بدن بی دست تورو بدن نشونم

نرو علمدار حرم ، فقط تورو داره حرم

... واویلتا واویلتا ، واویلتا واویلتا ...

قربون غیرتت برم به مشک خالی رو نزن

دستاتو سرزنش نکن بازو نکش بازو نزن

برات بمیرم دیگه زخم روی زخم ابرو نزن

این پهلو اون پهلو نکن اینقدر جلوم سوسو نزن

نمیتونی بلند بشی اینقدر رو خاک پهلو نزن

حالا که داره حرمله میبینه پس زانو نزن

فکر نمیکردم من بیام نتونی پاشی

فکر نمیکردم اینجوری از هم بپاشی

مگه چقدر شده جدا شدیم ما از هم

دیدمت و گفتم شاید خودت نباشی

نشناختنت برادرم ، چه خاکی ریختن به سرم

... واویلتا واویلتا ، واویلتا واویلتا ...

سقا به جون خواهرم دلواپس خواهرمم

هم نگرون تواَم و هم نگرون حرمم

قول داده بودی به رباب فکر علی اصغرمم

سقا تو بودی و با تو غم توی سینمون نبود

مهمون نوازی اینجوری توی مدینمون نبود

اینجایی که ما اومدیم جای سکینمون نبود

فکر نمیکردم هو کنن ناموسمونو

لگد کنن قلب به هم مأنوسمونو

سنگ بزنن قاسم نو دامادمونو

بخوان اسیری ببرن عروسمونو

پاشو نمون تو علقمه ، دم حرم نامَحرمه

... واویلتا واویلتا ، واویلتا واویلتا ...
دانلود صـوت