آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه


آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه

حرم برای تو شَه کرم میسازه

آخر برات یه گنبد طلا میسازیم

شبیه گنبد امام رضا میسازیم

اخر برات یک حریم طلا میسازیم

شبیه شیش گوشه ی کربلا میسازیم

... آقام آقام آقام آقام ، امام حسن ...

آخر میایم بقیع تو با شور و احساس

با اشکامون گل میکاریم اونم گل یاس

آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه

حرم برای تو شَه کرم میسازه

یه سقاخونه تو حرم برات میسازیم

اونم کنار تربت مادر عباس

... آقام آقام آقام آقام ، امام حسن ...

یه سقاخونه تو حرم برات میسازیم

اونم کنار تربت مادر عباس

ساقی سقاخونمون حضرت عباس

گم شده ی حریم تو مزار زهراست

شبای جمعه میگیرم روضه و هیئت

ان شاءالله با امام زمان بیام زیارت

آخر یه روز حاجتمو ازت میگیرم

میام تو بین الحرمین برات میمیرم

... آقام آقام آقام آقام ، امام حسن ...
دانلود صـوت