کاش بودی کرب و بلا کنار حرمم حرم داشتی حسن


کاش بودی کرب و بلا کنار حرمم حرم داشتی حسن

کاش بودی کرب و بلا یه ایوون طلا تو هم داشتی حسن

دور ضریحت پر سینه زن بود ، مادرمون فاطمه بی محن بود

یک شب جمعه حرم حسین و یک شب جمعه حرم حسن بود

من گنبدی دارم وگنبد بقیع گرد و غباره

من یک ضریح دارم و تو سایه بونم قبرت نداره

... برادر بی حرمم ، حسن حسن حسن ...

کاش بودی کرب و بلا تو بین الحرمین حرم داشتی حسن

کاش یه گنبدی شبیه به گنبد حسین تو هم داشتی حسن

گنبدامون شبیه کاظمین بود ، قشنگترین بهشت عالمین بود

پرچم سبز یا حسن کنار پرچم سرخ ذکر یا حسین بود

صحن و سرای من شلوغه و بقیع زائر نداره

صحنت تو دلم و چشام آسمونش پر از ستاره

... برادر بی حرمم ، حسن حسن حسن ...

کاش بودی کرب و بلا کنار خیمه گاه حرم داشتی حسن

پیش قبر من تو هم یه دونه بارگاه تو هم داشتی حسن

هیچکسی غربت حسن نداره ، این همه داغ دل شکن نداره

درسته که بی حرمی حسن جان ولی حسینت هم کفن نداره

لا یوم کَیومکَ حسین به کربلا عطشان حسین جان

ذکر شب و روز امام مجتبی عریان حسین جان

... برادر بی کفنم ، حسین حسین حسین ...
دانلود صـوت