اباالفضلیا مدیون اباالفضلن

اَبَالفضلیا مدیون ابالفضلن

اَبَالفضلیا مفتون ابالفضلن

اَبَالفضلیا دیوونه ی دیوونن

اَبَالفضلیا مجنون ابالفضلن

اَبَالفضلیا مست از مِی سالارن

اَبَالفضلیا مرد عمل و کارن

برا سینه زدن تو حرم ارباب

یه امضای امام رضارو کم دارن

بـده پـیـمـونـه

مـنـه دیـوونـه

به عشق اباالفضل سینه زنم

تـا در روم وا شِـه

فـقـط ایـن راشِـه

تا روز قیامت در میزنم

اباالفضل منو مدیون خودت کردی ... اباالفضل منو مجنون خودت کردی

اَبَالفضلیا سوختن ولی باز ساختن

زیر بیرق عباس همه خوشبختن

اَبَالفضلیا الگوشون اَبَالفضله

اَبَالفضلیا مرد روزای سختن

اَبَالفضلیا چون مست اَبَالفضلن

اَبَالفضلیا گدای کرم دست ابالفضلن

زیر منت هیچ کس نمیرن چون که

اَبَالفضلیا پابَست اَبَالفضلن

بازم بی تابم دیدم تو خوابم

میون دشتی از گلهای یاسَم

عجب تعبیری چه خوش تقدیری

ان شاءالله تاسوعا پیش عباسم

اباالفضل منو مدیون خودت کردی ... اباالفضل منو مجنون خودت کردی

اَبَالفضلیا با حسین گِره خوردن

دل از سفره ی زهرا و علے بُردن

بدی دیدن از این زمونه ی بی رحم

ولی خَم به دو اَبروشون نیاوردن

اَبَالفضلیا تو نوبت پابوسن

میاد روزی که شیش گوشه رو میبوسن

بیا حدس بزنیم امضای کی پاشه

اَبَالفضلیا با رقیّه مأنوسن

ببین دل خونم بازم میخونم

دمِ آخـر آقـا تنهام نـذار

حسین هم باشه خودت هم باشی

رقـیّـه رو هم همراهت بیار

اباالفضل منو مدیون خودت کردی ... اباالفضل منو مجنون خودت کردی


مداحی اباالفضلیا مدیون ابالفضلن

دانلود ویدئو