یا حسین به یاد حرمتم هر تپش

یا حسین به یاد حرمتم هر تپش

پرچم رو گنبد و حرکتش

خدا الهی بده برکتش

برکتش بده خدا هرکی تو روضه هاست

گریه کرده و شده مبتلات

دیوونم دیوونه ی کربلات

کربلات همه آرزومه و حاجتم

به لب اومده دیگه طاقتم

من دیوونه ی بوی تربتم

توی خنده هام توی گریه هام

همه لحظه هام فکر کربلام

آقا آخرش تویی که فقط میمونی برام

یا حُـســیـن مـدد ... یا حُســیـن مـدد

یا حسین جای دیگه ای منو پَر نَده

کافَره هر کی برات سَر نَده

بهشت سینه زنا مرقده

مرقد تو بُرده هوشُ آقا از سرم

هلاک روضه های اصغرم

یه عنایتی بُکن از کرَم

از کرَم دست منو آقا زودتر بگیر

یه نگاه به گدای سر به زیر

که روضه ی تو اونو کرده پیر

من یه زائرم یه مسافرم

جا مونده دلم آقا تو حرم

یه بار اومدم دوباره آقا میمیرم نَرَم

توی خنده هام توی گریه هام

همه لحظه هام فکر کربلام

آقا آخرش تویی که فقط میمونی برام

یا حُـســیـن مـدد ... یا حُســیـن مـدد

اَلسَلامُ عَلَیک یا عَقیلَة بَنی هاشِم یا زِیـنَـب

یا حسین ذکری که همیشه روی لبه

اون که به عشقش دلم می تپه

اولیا مُخَدَرِه زینبه

زینبه دختر علے و فاطمه

از هیچ کسی نداره واهمه

جون میده برا شَه علقمه

علقمه باب رسیدگی به حاجته

به خدا که خیالش راحته

هر کسی که زیر علامته

حل مشکلم من یه سائلم

تو نذار آقا بگیره دلم

آخه نوکره آقا حضرت ابوفاضلم

توی خنده هام توی گریه هام

همه لحظه هام فکر کربلام

آقا آخرش تویی که فقط میمونی برام

یا حُـســیـن مـدد ... یا حُســیـن مـدد


مداحی یا حسین به یاد حرمتم هر تپش

دانلود ویدئو