یا حسین به یاد حرمتم هر تپش


یا حسین به یاد حرمتم هر تپش

پرچم رو گنبد و حرکتش

خـدا الهی بده برکتش

برکتش بده خدا هر کی تو روضه هات

گریه کرده و شده مبتلات

دیوونم دیوونه ی کربلات

کربلات همه آرزومه و حاجتم

به لب اومده دیگه طاقتم

من دیوونه ی بوی تربتم

توی خنده هام، توی گریه هام

همه لحظه هام، فکر کربلام

آقا آخرش تویی که فقط میمونی برام

... یا حسین مدد ، یا حسین مدد ، یا حسین مدد ...

یا حسین جای دیگه ای منو پَر نده

کافره هر کی برات سَر نده

بهشت سینه زنا مرقده

مرقد تو بُرده هوشُ آقا از سرم

هلاک روضه های اصغرم

یه عنایتی بُکن از کرم

از کرم دست منو آقا زودتر بگیر

یه نگاه به گدای سَر به زیر

که روضه ی تو اونو کرده پیر

من یه زائرم، یه مسافرم

جا مونده دلم آقا تو حرم

یه بار اومدم، دوباره آقا میمیرم نَرَم

... یا حسین مدد ، یا حسین مدد ، یا حسین مدد ...

یا حسین ذکری که همیشه روی لبه

اون که به عشقش دلم می تپه

اولیاء مُـخَـدَرِه زیـنـبـه

زینبه، دختر عــلـی و فاطـمـه

از هیچ کسی نداره واهمه

جون میده برا شَه علقمه

علقمه باب رسیدگی به حاجته

به خدا که خیالش راحته

هر کسی که زیر علامته

حل مشکلم، من یه سائلم

تو نذار آقـا بگیره دلم

آخه نوکر آقا حضرت ابوفاضلم

... یا حسین مدد ، یا حسین مدد ، یا حسین مدد ...


شاعر : محمد ابراهیمی اصل
دانلود صـوت

دانلود ویدئو