دل صبوره، راه تو دوره

دل صبوره، راه تو دوره

چه کنه نوکر مجبوره

باشه دیگه منم نمیام

اگه آقا حرفم زوره

خودم اینجا دلم اونجا

پس چرا تو نمی کنی امضا

مُردم از بس یه عمریه آقا

از حرم خوندم باز که جا موندم

تا باشه خدا من نوکرتم

من گریه کُنه روضه های مادرتم

حســـین وای ... حســـین وای

نام سقا عمری آقا

بس که به ما حاجت داده

هم صغیر و هم کبیرُ

به کَرمش عادت داده

دیگه حالا وقت اونه

که اباالفضل دلم رو نشکونه

دل زیاد بی حرم نمی مونه

اون که میدونه، درد و درمونه

امید حرم، سقای حـسـیـن

جا مونده دلم توی بین الحرمین

مدد یا ابوفاضل ... مدد یا ابوفاضل

تا تو هستی شور و مستی

تو روضه ها جریان داره

زندگی بی نام اباالفضل

آقا مگه امکان داره

نور چشمام شور شعرام

دین و دنیام آقا ابوفاضل

دوای دردم آقا ابوفاضل

یا ابوفاضل یا ابوفاضل

عبدم تو امیر، دستامو بگیر

جزو نوکرات مارَم بپذیر

تا باشه خدا من نوکرتم

من گریه کنه روضه های مادرتم

مدد یا ابوفاضل ... مدد یا ابوفاضل


مداحی دل صبوره راه تو دوره

دانلود ویدئو