این اولین بار نیست مدینه رو ماتم گرفته


این اولین بار نیست مدینه رو ماتم گرفته

این اولین بار نیست مدینه بوی غم گرفته

این اولین بار نیست روضه میخونیم غریبونه

این اولین بار نیست زخم میخوریم از این زمونه

این اولین بار نیست ، این اولین بار نیست

نگو مدینه درد و غم نداری

نگو خبر از این دلم نداری

بقیعو داری، غصه کم نداری

شبای جمعه محتشم نداری

صحن و رواق ، نوحه و دم نداری

رو قبر ام البنین علم نداری

گنبد نداری ، کبوترم نداری

خبر از قبر مادرم نداری

آخه تو که اصلاً حرم نداری

گنبد نداری کبوترم نداری

... یه دنیا ماتم داری ای مدینه ، یه کربلا غم داری ای مدینه ...

این اولین بار نیست به اشک یک امام میخندن

این اولین بار نیست دستای مَردی رو میبندن

این اوین بار نیست خونه رو با اهلش سوزوندن

این اولین بار نیست دری رو به آتیش کشوندن

این اولین بار نیست ، این اولین بار نیست

اون شب مدینه اولین درش سوخت

یه خونه بود با در و پیکرش سوخت

دل علی کنار دلبرش سوخت

اون روز مدینه باغ کوثرش سوخت

هیزم آوردن نخل حیدرش سوخت

صدف افتاد شکست و گوهرش سوخت

یه زن زخمی جلو شوهرش سوخت

در رو سرش خراب شد و سرش سوخت

خب آخرش بچه با مادرش سوخت

... یه دنیا ماتم داری ای مدینه ، یه کربلا غم داری ای مدینه ...

این اولین بار نیست وسط شعله ها دویدن

این اولین بار نیست تو کوچه ناسزا شنیدن

این اولین بار نیست جلو عَدو افتادن از پا

این اولین بار نیست با صورت افتادن رو خاکا

اون شب مدینه غرق سوز و آه شد

روضه همون بود ، نَگین اشتباه شد

یه لحظه حس کرد خونه خیمه گاه شد

اون شب مدینه کوچه کربلا شد

آقام زمین خورد ولی دوباره پا شد

خنجر کجا بود سر کجا جدا شد

... یه دنیا ماتم داری ای مدینه ، یه کربلا غم داری ای مدینه ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو