شب با مهتابش خوبه


شب با مهتابش خوبه، عاشق بی تابش خوبه

وقتی این همه نوکر هست، حتماً اربابش خوبه

تربت رو جبینش خوبه، درد با تسکینش خوبه

بی شک سفر کربلا هر سال اربعینش خوبه

مستم و در شورم و شِین

ضربانم یا حـسـیـن

جونمو بگیر آقا توی بین الحرمین

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا

هر درد درمونش خوبه، عاشق حیرونش خوبه

گریه حرم اباالفضل زیر ایوونش خوبه

مستیم هر شب شِه خوبه، اسمت ذکر لب شِه خوبه

اصلاً دختر یه نوکر اسمش زینب شِه خوبه

تاب و توانم زیـنـبـه

ضربانم زیـنـبـه

زندگیم تو دستای عمه جانم زیـنـبـه

کهف امانم زیـنـبـه

قـرآنـم زیـنـبـه

قبله ام روی حسین و اذانم زیـنـبـه

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا

عاشق بیمارش خوبه، خوبه تا یارش خوبه

اصلاً سفر کربلا سالی چند بارش خوبه

روضه تاثیرش خوبه، نوکر سَر به زیرش خوبه

باشه دست اباالفضل هر کی زنجیرش خوبه

روح و روان ابـوفـاضـلـه

سلطان ابـوفـاضـلـه

أَشجَعُ الناس همه دوران ابـوفـاضـلـه

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا


شاعر : محمد ابراهیمی اصل
دانلود صـوت
دانلود ویدئو