از آسمون باز بارون میباره


از آسمون باز بارون میباره ، هِی دونه دونه

جشن و سروره عالم به عالم ، خونه به خونه

نوبتیم باشه وقت جشن صاحب زمونه

دلامون شاده ، روی لبامون باده

مِی مستی میزنم شب میلاده

وقت شادی و نغمه خونیه

امشب این دلا جمکرونیه

... یا اباصالح مدد ، یا اباصالح ...

صاحب زمونه اون که یه دریاست ، دستاشه ساحل

مقصود هر چی که گفته عالم توی فضائل

پیغمبری نام ، زهرا طریق و حیدر شمایل

یَل یَلهای علی ، نسب و اصله

نقش سَربند سرش یا اباالفضله

آورده قمر این عشیره باز

مثل عموشه فارِسَ الحِجاز

... یا اباصالح مدد ، یا اباصالح ...

نزدیکه آقا کوریِ دشمن ، فصل هم عهدی

میبینیم آخر باده ی وصلش داره چه شهدی

بعدش میسازه شیعه بقیعو با دست مهدی

تو سپاهش پا بده پِی پیکاری

سر بدخواشو رو سینه میذاری

بعدشم میریم از مدینه ما

تا شهر دمشق بعد کربلا

... یا اباصالح مدد ، یا اباصالح ...
دانلود صـوت