بنده نوازی میکنی ، دلو راضی میکنی


بنده نوازی میکنی، دلو راضی میکنی

تا بیاد حوالیه کرب و بلا

با بَده سازش میکنی، تو نوازش میکنی

سر نوکراتو بین روضه ها

نعم الأمیرم، خوبه اسیرم به بندِت ارباب

جون رقیه، یک نظری کن به بندَت ارباب

غلام سیاتم که روسفیدم با یه نگاهت

زیر لواتم منو گرفتی تحت پناهت

...آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام حسین ، آقام آقام ...

آخرشم با یک نگاه، تو زهیرم میکنی

آخر عاقبت به خِیرم میکنی

میطلبی منو یه شب، کربلائیم میکنی

مست بین الحرمینم میکنی

به زیر دِینم با والدینم میام حریمت

جلد هواتم که دونه میدی به یا کریمت

پر میزنم روی منحنی تا سُر میخورم من

دیگه چی میخوام وقتی با قنبر بُر میخورم من

...آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام حسین ، آقام آقام ...

ملائکه تو آسمون، مات و مبهوت تواَن

وقتی با رقـیّـه صحبت میکنی

دست ماها نیست که میایم، میشینیم تو خونت

تو خودت همه رو دعوت میکنی

تا که جوونم، جاریه اسمت روی زبونم

میخونم از تو، مادرت آقا هِی میگه جونم

بی بی رسیده، مزدمو میده، کوه امیده

مادرِ شاهه، پشت و پناهه، مارو خریده

...آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام حسین ، آقام آقام ...
دانلود صـوت