صدای زنگ کاروان از دل صحرا میرسه


صدای زنگ کاروان از دل صحرا میرسه

دیگه داره به کربلا عزیز زهرا میرسه

قافله سالار حسین داره با خواهرش میاد

داره صدای گریه ی علی اصغرش میاد

گوش بکنید داره دیگه صدای مادرش میاد

الهی مادرت فدات اینجا زمین کربلاست

بعد یه چند روز پسرم سر تو روی نیزه هاست

... وای از زمین کربلا ، وای از زمین کربلا ...

از داغ روضه ی حسین قامت آسمون خمید

سینه زنا گریه کنید حسین به کربلا رسید

اینجا همون جائیه که بدجوری تاریکه شبش

جایی که خون میریزه از تَرَکای روی لبش

سرشو تشنه میبُرن میره اسیری زنبش

یکی بگیره خارو از کف پاهای دخترش

اینجا زمین کربلاست دلشوره داره خواهرش

... وای از زمین کربلا ، وای از زمین کربلا ...

کسی ندیده تو مسیر سایه ای از مخدرات

ولی وای از روز دهم بمیره مادرت برات

یکی بگه عمو بیا داره رقیه دلهره

چشای دشمنا پِی گوشواره ها و چادره

دیگه ربابم باید از پسرکش دل ببُره

قرار اینجا خواهرت آقا یه روزه پیر بشه

یه کاری کن تو قبل این که آقا خیلی دیر بشه

... وای از زمین کربلا ، وای از زمین کربلا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو