بازم تاسوعا مشک و علم و ساقی


بازم تاسوعا، مشک و علم و ساقی

دست قلم ساقی، اشکای سکینه

بازم تاسوعا، شرمندگیِ سقا

بی یاوریِ مولا، غوغای سکینه

اباالفضل، مشک بی آب

اباالفضل، در تب و تاب

اباالفضل، زینبو دریاب

عموم دلش مثل دریا بود

چشاش قشنگ و زیبا بود

تو جنگیدن بی همتا بود

آقام آقام یا اباالفضل ... آقام آقام یا اباالفضل

بازم تاسوعا، دستای جدا از هم

زد شبنم خون نم نم، علقمه بارونی

بازم تاسوعا، چشمای پُر از الماس

علقمه و بوی یاس، فرق سَر خونی

اباالفضل، باوفا بود

اباالفضل، باصفا بود

اباالفضل، روح دریا بود

اباالفضل، ماه شبها

اباالفضل، مرد تنها

اباالفضل، غرق غمها بود

عموم شجاع و بی باکه

عموم رئوف و دل پاکه

افتاده از زین رو خاکه

آقام آقام یا اباالفضل ... آقام آقام یا اباالفضل
دانلود صـوت