نوکری که در پناه حسنه


نوکری که در پناه حسنه

شاهه چون غلام سیاهِ حسنه

افتخار یه پدر مادر اینه

بگه بچم تو سپاه حسنه

نبی الله حسن ، سرالله حسن

پسر ارشد زهرا و یدالله حسن

شَه و سلطان حسن ، خودِ قرآن حسن

معنی واقعی واژه ی طوفان حسن

دم بده ، دم بده ، باده کم کم بده

زخم که رو دل زدی ، دیگه مرهم بده

... ای جان من حسن ، سلطان من حسن ...

معنی حی علی خیرالعمل

یعنی پیش به سوی سردار جمل

پسرش اَحلی مِن العسل میگه

خب مشخصه به تو میشه بدل

دل و دلدار حسن ، سر و سالار حسن

پسر با ادب حیدر کرار حسن

یل دلدار حسن ، یه سپهدار حسن

تک یل صف شکن حیدر کرار حسن

دم بده ، دم بده ، ساقی کم کم بده

زخم که رو دل زدی ، دیگه مرهم بده

... ای جان من حسن ، سلطان من حسن ...

هزار و سیصد و اَندیه داره

تو دلا زلزله برپا میکنه

هر کی امشب سینه زد برا حسن

برگشو فاطمه امضا میکنه

خودِ قرآن حسن ، خودِ انجیل حسن

دَم عزرائیل و میکائیل و جبریل حسن

عشق زینب حسن ، دم هر لب حسن

ماه زیبایی داره هزارتا کوکب حسن

دم بده ، دم بده ، شاها کم کم بده

زخم که رو دل زدی ، دیگه مرهم بده

... ای جان من حسن ، سلطان من حسن ...


شاعر : محمدرضا محمدزاده
دانلود صـوت
دانلود ویدئو