تو مثه نم نم بارون یه هدیه از خدایی


تو مثه بارون نم نم ، یه هدیه از خدایی

تو ملیکه ی حسینی ، دختر کرب و بلایی

حس خوب سر سپردن توی راه تو قشنگه

یه نگاهی کن بهم چون نیم نگاه تو قشنگه

بنت الکرم رقیه ، سایه سرم رقیه

اسمتو میذارم یه روز رو دخترم رقیه

صاحب لوا رقیه ، عشق خدا رقیه

نقطه ی حساس همه سینه زنا رقیه

دل میبَری با نظری

تک تک این سینه زنارو میخری

از همه تو دل میبَری

وقتی روی دوش علی اکبری

... سـیـدتـی ، سـیـدتـی ، سـیـدتـی رقـیّـه ...

حرف عقلمه من اصلاً ، سر سودایی ندارم

جز در خونه ی بابات ، به خدا جایی ندارم

ظرف قلب منو پُر کن ، فدای دست کریمت

سینه زن به وقتش حتماً ، میشه سرباز حریمت

عشق تموم خیمه ، عشق عمو رقیه

با خطبه ی محکم تو لرزید عَدو رقیه

شیرین زبون رقیه ، عزیز جون رقیه

زیباییِ رخت مثه رنگین کمون رقیه

ملیکه ی هر دو جهان

کرانه ی لطف توئه چه بی کرون

امضا بکن یه شب بی بی

کرب و بلا بیام درست دَم اذون

... سـیـدتـی ، سـیـدتـی ، سـیـدتـی رقـیّـه ...

نخ چادر تو واسم ، مثه اِکسیر حیاته

عالم وآدم بی بی جون ، سر سفره ی باباته

پدر تو خوب میدونه ، که چقدر واسم عزیزی

کفترم رو گنبد تو ، تو واسم دونه میریزی

رمز شبه اباالفضل ، تاب و تبه اباالفضل

ذکر رقیه جان شده ذکر لب اباالفضل

سربند یا رقیه ، می بنده تا اباالفضل

حساب کل دشمنا میمونه با اباالفضل

انگیزه ی رزم همه

خصال تو درست مثال فاطمه

سمت خودت پرم بده

جون بابات یه اربعین حرم بده

... سـیـدتـی ، سـیـدتـی ، سـیـدتـی رقـیّـه ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو