کم کم چراغ موکبا بازم پُر فروغ میشه


کم کم چراغ موکبا بازم پر فروغ میشه

کم کم دوباره جاده ی کربلا شلوغ میشه

حالم دوباره حال جنونه و بالم دوباره بال پریدنه

نزدیکه بازم ایام اربعین رؤیام به کربلا رسیدنه

یا حسین یابن الزهرا ، غلام این دربارم

یا حسین یابن الزهرا ، فقط تویی اربابم

یا حسین یابن الزهرا ، بازم منو دعوت کن برا حرم بیتابم

... ای جانم حسین ، جانانم حسین ...

باز عکس گنبد با پرچم روی قلب ماه افتاد

کم کم باید بست کوله ی سفر رو به راه افتاد

دردم دوباره دردِ فراقه و حسم دوباره حس رهائیه

ای خوش به حال اون سینه زنی که این اربعینو کربلائیه

یا حسین یابن الزهرا ، هوائیهِ شیش گوشم

یا حسین یابن الزهرا ، چه بی اراده میام

یا حسین یابن الزهرا ، فقط صدا کن من رو

یا حسین یابن الزهرا ، پای پیاده میام

... ای جانم حسین ، جانانم حسین ...

هر کس بمیره برا تو مقام شهید داره

این نوکر تو به مُردن تو حرم امید داره

شورم دوباره شور وصاله و قلبم دوباره غرق محبته

آقا زیارت تو ظهر اربعین والله شیرین ترین زیارته

یا حسین یابن الزهرا ، نذار بمونم تنها

یا حسین یابن الزهرا ، نذار بسوزم تو تب

یا حسین یابن الزهرا ، براتمو امضا کن

یا حسین یابن الزهرا ، به حق بی بی زینب

... ای جانم حسین ، جانانم حسین ...
دانلود صـوت