مونده عقده تو دلم این بارم نشد برم


مونده عقده تو دلم ، این بارم نشد برم

هر کیو دیدم میگفت اربعین مسافرم

عشقه باز منو جا گذاشتی

عشقه با من نکردی آشتی

عشقه لابد دوسم نداشتی ثارالله

... آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام آقام حسین ...

زائرات زیادنو ، با پای پیادنو

رسمش این نبود آقا بشکنی دل منو

اما ما نداریم لیاقت

حتی واسه یکی دو ساعت

آقا ببریمون زیارت

... آقام آقام آقام حسین ، آقام آقام آقام حسین ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو