مونده عقده تو دلم ، این بارم نشد برم


مونده عقده تو دلم ، این بارم نشد برم

هر کیو دیدم میگفت ، اربعین مسافرم

عشقه ، باز منو جا گذاشتی

عشقه ، با من نکردی آشتی

عشقه ، لابد دوسم نداشتی ثارالله

آقام آقام آقام حسین ... آقام آقام آقام حسین

زائرات زیادنو ، با پای پیادنو

رسمش این نبود آقا ، بشکنی دل منو

اما ما نداریم لیاقت

حتی واسه یکی دو ساعت

آقا ببریمون زیارت

آقام آقام آقام حسین ... آقام آقام آقام حسین
دانلود صـوت

دانلود ویدئو