جلوه ی هیئت علمی که داری


جلوه ی هیئت علمی که داری ، ظرفمو پُر کرد کرمی که داری

من دیگه آقا چی بگم وقتی که ، عرش معلاست حرمی که داری

شد با خواب زیارتت ، دل بی تاب زیارتت

مُردن پای ضریح تو از آداب زیارتت

آیینه ی قلب من رو بده امشب جلا

اِلا و بِلا باید منو ببری کربلا

... ای شاه کربلا ثارالله ، ای شاه کربلا ثارالله ...

نوکر و مست از لقبی که دارم ، ذکر تو گفته دو لبی که دارم

عبد تو بودن آباء و اجدادم ، به تو میرسه نسبی که دارم

مستیم ساقی باید به ما سهمای نابشو بده

نوکر خوبه خیلی یه کم بوی اربابشو بده

من خودمو میبینم روبرو گنبد طلا

اِلا و بِلا باید منو ببری کربلا

... ای شاه کربلا ثارالله ، ای شاه کربلا ثارالله ...

بوده با عشقت محکی که خوردم ، بوده تو سفرت نمکی که خوردم

گفتن ذکرت جیگرم رو سوزوند ، بعد هر آب خنکی که خوردم

کاشکی ما هم یه کاره ای تو دربار شما بشیم

کاش یک سالی ما اربعین از زوار شما بشیم

از پیش تو دست خالی نمیرن سائلا

اِلا و بِلا باید منو ببری کربلا

... ای شاه کربلا ثارالله ، ای شاه کربلا ثارالله ...
دانلود صـوت