این دلای مجنون ، پای غم تو گریون


این دلای مجنون ، پای غم تو گریون

رو لبا دَم تو با اشک فراوون

تویی شور هر دل ، نمیشم از تو غافل

با دم اباالفضل مستی میشه کامل

تویی حس غرورم ، تویی تو سنگ صبورم

با تو تکمیله آقا بساط شور و شعورم

با همه سینه زن ها و نوکرای تو جورم

... یا اباالفضل ، سقا یا اباالفضل ...

میبینم به عینه ، که دل به شور و شِینه

دم و بازدَم من با ذکر حسینه

دستمو میگیری ، عبدم و تو امیری

کاشکی پای عشقت ما برسیم به پیری

تربت تو شفامه ، برای دردا دوامه

آرزویی که آقا وقت نماز و دعامه

گل سرسبد حاجتم یه کرب و بلامه

... یا حسین جان ارباب ، یا حسین جان ...

شده ذکر لبهام ، لعن بنی اُمیه

من نخورده مستم با دم یا رقیه

نذر تو جوونیم ، پای غمت میمونیم

آدرسم دمشقه همین شده نشونیم

چادرت سایه بونه ، پناه اهل جنونه

اسم تو مثه قنده شیرینی روی زبونه

توی سینه زدن ها به دلها قُوَتِمونه

... یا رقیه بی بی یا رقیه ، یا رقیه بی بی یا رقیه ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو